فرآیند ما

فرآیند سفارش نمونه: سفارش - مواد عضو در تجزیه و تحلیل سیستم - منبع یابی با توجه به درخواست کیفیت، خرید مواد، تحویل مواد به انبار (بازرسی کیفیت، آزمایش) و همزمان برای انجام تولید - امتحان برش (قالب) - - مواد برش خورده - مواد تشکیل دهنده کنترل مواد (بخشی که اندازه تست، مشخصات و غیره را بررسی می کند)، تولید تولید شود، بسته بندی شود (بررسی محصول قبل، بازرسی محصولات نیمه تمام، بازرسی کامل محصولات نهایی) - محصول در انبار (بازرسی نمونه برداری) توسط بازرس کیفیت) -- حمل و نقل

فرآیند تولید دقیق

مواد رسید

با توجه به مواد به مواد اصلی، مواد کمکی، مواد بسته بندی، انبارداری به سه انبار مختلف تقسیم می شود، هر انبار دارای یک انباردار مسئول مدیریت و کنترل است.پس از رسیدن همه مواد به انبار، بازرس کیفیت بر اساس نیاز مشتری آزمایشات فیزیکی و شیمیایی مواد را انجام می دهد.شامل تست ثبات رنگ، تست پاشش نمک، تست انقباض و ... می باشد.مواد فقط پس از قبولی می تواند وارد انبار شود.

image001

مواد برش

ما دو کارگاه برش داریم، یکی برای پارچه، دیگری برای مقوا و سایر مواد با دقت بالا.همه محصولات با توجه به تولید آزمایشی جلسات قبل از تولد، قالب های برش را برای تولید آزمایشی ترتیب می دهند.بخش کیفیت و بخش تولید بهترین روش فرآیند را با توجه به اجرای آزمایشی برای جلوگیری از مشکلات کیفیت مورد بحث قرار می دهند.تولید آزمایشی واجد شرایط، قبل از برش رسمی مواد فله.

image003

بخش کنترل مواد تولیدی

کلیه مواد قبل از ارسال به کارگاه به بخش کنترل مواد می رسد.کنترل کننده مواد مقدار مواد را می شمارد و کنترل کننده کیفیت نیز اندازه و کیفیت مواد را بررسی و بررسی می کند.پس از گذراندن بازرسی، مواد به کارگاه ارسال می شود.کنترل کننده مواد طبق برنامه تولید مواد را آزاد می کند. پس از رسیدن مواد به کارگاه، پرسنل مدیریت کارگاه نیز مواد را بررسی و تأیید می کنند.

image005

تولید محصولات

قبل از تولید انبوه، کارگاه نمونه های کمان را برای تایید مشتری تولید می کند و تولید فقط پس از تایید مشتری ترتیب داده می شود.مدیر کارگاه پس از دریافت مواد، مواد را طبق روال تولید بین کارگر مسئول هر فرآیند توزیع می کند.هر فرآیند اولین قطعه را تایید می کند، پرسنل با کیفیت و پرسنل فنی اولین قطعه، شروع رسمی تولید را تایید می کنند.هر خط تولید دارای پرسنل با کیفیت برای بررسی نقطه ای و بازرسی هر فرآیند خواهد بود تا از تولید محصولات نیمه تمام در تولید جلوگیری شود.کل خط تولید عملیات خط مونتاژ است.واحد بسته بندی مسئولیت بسته بندی محصولات نهایی را بر عهده دارد و هر بسته مجهز به بازرس کیفیت برای بازرسی کامل محصولات است. شایان ذکر است که ما سه کارگاه تولیدی داریم، یک کارگاه فرکانس بالا، یک کارگاه خیاطی، یک کارگاه تولید چسب، روند کار به همین صورت است.

image007 image011 image009

محصولات تمام شده در انبار

محصولات تمام شده توسط پرسنل کارگاه به انبار حمل می شود و انباردار مقدار آن را شمارش می کند.پس از انبارداری، بازرس محصول نهایی محصولات را مطابق AQL بررسی می کند. همزمان با تهیه گزارش محصول، محصول را علامت گذاری می کند، محصولات واجد شرایط و فاقد صلاحیت را تشخیص می دهد، محصولات فاقد صلاحیت برای کار مجدد به کارگاه بازگردانده می شوند.حمل و نقل فقط پس از دریافت گزارش محصول واجد شرایط از بازرس کیفیت انجام می شود.

image013 image015


پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید